Tính năng nổi trội

Arum 5x-400 Arum 5x-400

Thông số kỹ thuật